belang!

Wat en hoe
Maria-Oord is van ons allemaal. Door de begane grond nieuw leven in te blazen, zal de buurt mee opbloeien. Het idee van een fijne dorpsplek met gezellige drukte binnen en buiten, leeft binnen Vinkeveen. Na een eerste oproep en informatiebijeenkomst kwamen vanuit de gemeenschap ruim 300 (!) ideeën los die gebundeld zijn tot vijf combinaties:

  • Zorg (preventie, welzijn, jeugd),
  • Werken (ontmoeten, kunst & cultuur),
  • Wellness (sport en ontspanning),
  • Pop-up (wisselende activiteiten) en
  • Wonen (opvang).

Deze combinaties zijn verder uitgewerkt en gebundeld. Zo ligt er nu een plan voor Wonen en is ‘WOEV’ ontstaan. Project WOEV wil mensen ruimte en mogelijkheden bieden om te kunnen Werken, Ontmoeten, Ervaren en Verbinden.

Binnen deze projecten past een veelheid aan initiatieven, met een oppervlakte van ruim 1.000 mis er plek voor zowel grootse plannen als kleine ideetjes.

circledelkebijdrage_loHoofden bij elkaar, handen uit de mouwen

Een aantal enthousiaste dorpsgenoten is nu druk bezig project WOEV verder handen en voeten te geven. De zoektocht naar ‘instappers’ is nog steeds in volle gang, initiatiefnemers, ondernemers, kartrekkers en hulptroepen zijn hard nodig. Hebt u ook een goed idee? Zin om iets op poten te zetten of in te stappen als ‘helper’? Elke bijdrage van denkers, (wel)doeners en sponsors is welkom!

Broedplaats
Thuishonk van Drukte van Be!ang is de ‘broedplaats’ beneden in Maria-Oord. Een inspirerende plek om te ontmoeten en te sparren. U kunt hier ideeën of wensen achterlaten, vragen stellen en de ambities van de starters in spé bekijken. Loop regelmatig binnen om te zien op wat voor moois er zoal gebroed wordt! Iedere donderdag tussen 14.00 en 17.00 uur is de broedplaats open. Meer inloopdagen zijn mogelijk met de hulp van extra vrijwilligers. Kunt u een paar uurtjes in de week missen?

circledsamenzorgenVan projectplan naar businessplan

Deelnemers aan Drukte van Be!ang staan er niet alleen voor. Integendeel, het draait juist om ‘met elkaar optrekken’. Teamwork en sturing van lokale professionals geven het hele traject een steuntje in de rug. Door periodieke workshops en werkbezoeken krijgen ideeën steeds meer vorm en groeien projectvoorstellen stapsgewijs uit tot levensvatbare businessplannen

 

info@druktevanbelang.org | © Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken | website: ontwerperik