vragen

Wat zijn de spelregels van Drukte van Be!ang?
Drukte van Be!ang wil de lege benedenverdieping van Maria-Oord nieuw leven inblazen met een combinatie van positieve activiteiten. Inwoners en ondernemers tillen samen initiatieven van de grond die een aanwinst zijn voor Vinkeveen. Voor een succesvol en eerlijk verloop, zijn de volgende criteria opgesteld:

  1. Uw idee of plan concurreert niet met bestaande initiatieven.
  2. Er is sprake van een haalbaar businessplan (hierbij krijgt u hulp aangeboden).
  3. Van de uiteindelijke gebruiker(s) wordt goed huisvaderschap verwacht.

Mijn idee is niet meer dan een eerste gedachte op een papiertje, kan ik dat ook inzenden?
Elk idee is welkom, dus ook uw eerste invallen! Vul voor zover mogelijk het inschrijfformulier in en mail dit naar info@druktevanbelang.org. Drukte van Be!ang neemt vervolgens contact met u op. Samen proberen we uw gedachten dan verder uit te werken.


Tot wanneer kan ik een idee of plan indienen?
U kunt op elk moment ideeën of hulp inbrengen, maar uiteraard geldt ‘hoe eerder hoe beter’.


Kan ik geen plan indienen als in de buurt al een vergelijkbaar initiatief bestaat?
Drukte van Be!ang is op zoek naar ideeën en initiatieven die iets toevoegen aan het dorpsleven. Oftewel activiteiten waar behoefte aan is, maar nu nog niet aanwezig zijn.


Moet ik het pand straks huren of kopen?
Drukte van Be!ang zoekt initiatieven die zichzelf kunnen bedruipen, inclusief huur- en servicehuurkosten. De uiteindelijke huursom hangt af van de huurperiode en het aantal vierkante meters. Hoe langer de overeenkomst en hoe groter de oppervlakte, hoe lager de huurprijs.


De benedenruimte van Maria-Oord is nu niet afgewerkt. Moet ik de afwerkingskosten zelf betalen?
De ruimte wordt u casco aangeboden. Een financiële bijdrage is mogelijk voor de bouwkundige en installatietechnische afwerking en is afhankelijk van de huurtermijn.


Kan ik een plattegrondtekening bekijken?
Tekeningen liggen ter inzage in de broedplaats. Drukte van Be!ang licht de details graag persoonlijk toe. Mail een afspraakverzoek naar info@druktevanbelang.org.


Hoe zit het met parkeergelegenheid in de buurt?
In de directe omgeving van Maria-Oord zijn alom openbare parkeerplaatsen.


Kan ik een rondleiding krijgen door het pand?
Een rondleiding is mogelijk als u een idee of voorstel hebt ingediend. Mail een afspraakverzoek naar info@druktevanbelang.org.


Kan iedereen mijn idee zien? Hoe weet ik dat mijn idee niet door anderen wordt gebruikt?
Alle voorstellen worden in hoofdlijnen voorgesteld op de website en in de broedplaats. Zo kunnen dorpsgenoten kennismaken met de plannen in ontwikkeling en de mensen die deze (helpen) uitvoeren. De details blijven achter de schermen en worden daar vertrouwelijk behandeld.


Voor mijn idee is een vergunning nodig, moet ik deze zelf aanvragen?
Ja, de verantwoordelijkheid voor eventuele gebruiksvergunningen ligt bij de huurder(s).


Hoe wordt bepaald welke initiatieven uiteindelijk een plek vinden?
Met een te verdelen vloeroppervlakte van 1.000 m2 is er plek voor allerhande initiatieven, van kleine ideetjes tot grootse plannen. Hoe meer initiatiefnemers en hulptroepen er opstaan, hoe groter de kans op een geslaagde invulling!


Wanneer kan ik beginnen?
Op korte termijn is het mogelijk de leegstaande ruimte te benutten voor tijdelijke initiatieven en activiteiten. Belangstelling? Mail dan naar info@druktevanbelang.org. De eerste permanente huurders worden begin volgend jaar verwacht.

 

info@druktevanbelang.org | © Pioniers Maatschappelijke Vraagstukken | website: ontwerperik